Sosiale medier, Gina Long Liabø, Digital markedsfører

Statistikk over sosiale medier 2015

Sosiale medier generelt

At det sosiale medielandskapet vokser og får større og større betydning for samfunnet, jo lenger inn i utviklingen av teknologien vi befinner oss i er vel noe som ikke lenger overrasker oss. Aldri før har vi likt, fulgt, avfulgt, hjertet, delt og tatt så mange selfies så mye som nå.

Jeg har samlet statistikk over de mest populære sosiale mediene i 2015. Hovedvekten av tallene er hentet fra Ipsos MMI sin analyse av sosiale medier i Norge. Mediebyrået har jevnlige målinger gjennom året. Tallene hentet fra dette mediebyrået viser bare nordmenn fra 18 år og oppover, derfor vil en del av tallene for de ulike kanalene i virkeligheten være større enn oppgitt.

Nøkkeltall for sosiale medier 2015:

Sosiale medier generelt på verdensbasis

 • Nærmere 2,1 milliarder av totalt 7 milliarder mennesker har brukerkonto på sosiale medier.
 • 7 av 10 internettbrukere er aktiv på sosiale medier.
 • 4 av 10 internettbrukere er aktive brukere av appene til ulike sosiale medium.

Kilde: business2community

 

Facebook_New_Logo_2015.svg_

Facebook   

Facebook er fremdeles flaggskipet av sosiale medier i Norge. På F8 konferansen i 2015 introduserte Mark Zukerberg blant annet: Facebook Analytics for Apps, Social Plugins og Messenger Platform. Den stadige utviklingen i ulike verktøy og produkter åpner nye fører for deling og relasjonsbyggig.  Selv om flere hevder at antall aktive på dette mediet er synkende viser statistikken over sosiale medier annerledes. I Norge står Facebook sterkere enn noen gang, med underkant av 3,3 millioner brukere over 18 år i Norge. Statsviteren Svein Tore Marthinsen skriver på Sosialkommunikasjon at tar vi med de mellom 13 og 18 år vil de reelle brukertallene i Norge øke til omlag 3,7 millioner. Ifølge Tormod Superstad viser statistikken at » hele 84 % av alle som er på Facebook, bruker kanalen minst en gang om dagen. Bruksfrekvensen er med andre ord stigende, noe den også var ved forrige måling».

 • På verdensbasis bruker 1,01 milliarder Facebook daglig.
 • 1,39 milliarder bruker Facebook på mobil månedlig og 894 millioner

Norge:

 • Ca 3, 3 millioner nordmenn over 18 år har bruker på Facebook. Det vil si 80,3 prosent av befolkningen.
 • 2,7 millioner sjekker Facebook daglig.
 • 1,75 millioner følger minst et tradisjonelt eller redaksjonelt medium på Facebook.
 • Andelen kvinnelige profiler er 52 prosent.
 • 68 prosent av Norges befolkning over 18 år bruker Facebook daglig. Det vil si i overkant av 2,7 millioner.
 • Over 90 prosent av personer i alderen 18-39 år har en Facebook profil (de under 18 år var ikke med i undersøkelsen).
 • Veksten drives hovedsakelig av eldre i gruppen 60 +.

Kilde:  Ipsos-MMINewsroomSosialkommunikasjonMessenger at F8F8 2015

 

Digital markedsfører

LinkedIn

Selv om denne kanalen har vært i drift i nærmere 13 år ser mange på LinkedIn som en CV-database og tenker nettverksbygging, men kanalen er et ypperlig sted å drive markedsføring, rekruttering og salg, da dette er en ypperlig B2B- kanal.

 • På verdensbasis bruker 400 millioner bruker Linkedin fordelt på over 200
 • Over 39 millioner studenter og nylig ferdigutdannede studenter på LinkedIn.

Norge:

 • Ca. 30 prosent av Norges befolkning over 18 år er på LinkedIn.
 • Det tilsvarer i underkant av 2 millioner nordmenn som er i businessmodus når de logger seg på.
 • 3 av 4 oppgir at de er der for å holde seg oppdatert på nyheter om bedrifter.
 • 200 000 av brukerne er ledere og beslutningstagere.
 • Økning på litt over 6 prosent siden Ipsos MMI sin forrige måling.
 • 929 tusen nordmenn over 18 år bruker LinkedIn månedlig eller oftere.
 • Menn utgjør 60 prosent av antall brukere hvor de fleste av disse er mellom 60 og 40 år.
 • 6 av 10 bruker LinkedIn daglig, noe som viser til en passiv bruksmønster

Kilder: Ipsos-MMISosiale medierLinkedIn- aboutLedernytt,  business2communitySosialkommunikasjon

Gina Long Liabø

Instagram

Instagram har opplevd en voldsom vekst, siden oppstart og er ifølge metronett et av de raskest voksende nettsamfunnene i verden. På Sosialkommunikasjon skrev statsviteren Svein Tore Marthinsen at antall profiler i Norge trolig ligger på 1,8-1,9 millioner dersom man inkluderer de under 18 år.

 • Har gått fra 200 millioner brukere i 2014  til 400 millioner brukere i 2015.

Norge:

 • Mer enn 1,5 millioner norske Instagram- brukere over 18 år, som vil si en økning på nesten 7 prosent siden Ipsos MMI sin forrige måling.
 • Ca. 1,172 millioner av Norges befolkning bruker Instagram ukentlig eller oftere.
 • Ca. 60 prosent av de som har profil er innom kanalen daglig.
 • Kvinner utgjør 59 prosent av antall brukere hvor i underkant av halvparten er innom flere ganger daglig.
 • 33 prosent av brukerne følger minst et tradisjonelt eller redaksjonelt medium på Instagram.
 • Andelen profiler er størst i aldersgruppen 18-29 år hvor 67 prosent har en Instagram profil.
 • 83 prosent av kvinnene i denne aldersgruppen har en profil.
 • Det er menn under 30 år som driver veksten.
 • I underkant av 7 av 10 under 30 år er på Instagram.

Kilde: Instagram bloggIpsos-MMISosialemedierSosialkommunikasjon

 

Digital markedsfører

Twitter

Twitter er et flott sted for deg som vil dele meninger, nyheter eller bare ønsker å holde deg oppdatert. Dette nettstedet gir rom for debatt, kunnskapsdeling, nettverksbygging og er en trafikkdriver. Selv om bruksfrekvensen til Twitter siden Ipsos forrige måling har nettstedet en økning i antall aktive brukere på over 7 prosent. Tvitre viser til statistikk til en avtagende kurve i antall nye brukere hver måned.

 • Totalt 320 millioner aktive brukere per måned.
 • Totalt 80 prosent aktive brukere på mobil.

Norge:

 • 1,162 millioner norskregistrerte Twitter profiler.
 • Økning på antall profiler på nesten 11 prosent.
 • Det tilsvarer 113 000 flere registrerte profiler siden Ipsos MMI sin forrige måling.
 • Over 7 prosent økning i antall aktive brukere.
 • Særlig kvinner som driver veksten.
 • 20 prosent av brukerne har kommet til de siste 12 månedene.
 • Menn utgjør den største andelen profiler med 57 prosent.
 • Lavere bruksfrekvens enn tidligere.
 • 1 av 5 med profil bruker kanalen daglig.
 • 45 prosent av brukerne følger minst et tradisjonelt eller redaksjonelt medium på Twitter.

Kilde: Ipsos-MMI,  Om TwitterSosialemedierTvitre

Sosiale medier

Snapchat

Snapchat er en applikasjon for mobilen som gjør det mulig å dele bilder og videoer med spesialeffekter til et egen kontrollert liste mottakere. Dette mediet har vokst enormt siden den ble publisert i App Store. Det siste året har veksten vært avtagende sammenliknet med Ipsos MMI statistikk fra andre kvartal 2015. Allikevel er det en økning i antall brukere. Ifølge Sosialkommunikasjon er Snapchat det nest største sosiale mediumet målt i antall profiler og daglig bruk.

 • På verdensbasis blir over 5 milliarder videoer blir sett daglig.
 • Det største segmentet er brukere i alderen 13-34 år.

Norge:

 • I underkant av 1,8 millioner nordmenn over 18 år har Snapchat- profil.
 • Det reelle tallet er over 2 millioner dersom vi tar med brukere under 18 år.
 • En økning i antall profiler på nesten 6 prosent siden Ipsos MMI sin forrige måling.
 • Stabilt høy bruksfrekvens.
 • Over 1, 5 millioner nordmenn snapper daglig.
 • Kvinner utgjør den største andel profiler med 55 prosent.
 • 86 prosent av personer i aldersgruppen 18-29 år har Snapchat, hvor 92 prosent bruker Snapchat minst en gang om dagen.
 • Dette tilsvarer at i underkant av 9 av 10 i denne aldersgruppen er på Snapchat.
 • 24 prosent av brukerne følger minst et tradisjonelt eller redaksjonelt medium på Snapchat.

Kilde: Ipsos-MMISosialemedierSosialkommunikasjon

Digital markedsfører

Pinterest 

Pinterest er et visuelt oppdagelsesverktøy hvor du har muligheten til å dele bilder og videoer og få inspirasjon. Dette nettstedet har ifølge Ipsos MMI en synkende bruksfrekvens fra 2. kvartal 2015. Videre viser mediebyrået til at hele 34 prosent bruker Printerest sjeldnere ved siste måling enn ved 3 måneder tidligere.

Norge:

 • Ca. 471 000 nordmenn har Pinterest- profil.
 • Dette er en økning på 21 prosent sammenlikned med Ipsos MMI måling  2. kvartal.
 • Det vil si en videre økning fra 1. kvartal til 2. kvartal hvor Pinterest hadde en økning med  underkant av 30 prosent.
 • Antallet aktive brukere ligger på ca. 442 ooo noe som er en økning på 17 prosent fra forrige måling fra Ipsos MMI.
 • Hovedvekten av brukerne er kvinner, da de står for 75 prosent profilene.
 • Størst antall brukere ligger i alderen 18- 39 år med over 30 prosent av kvinnene i denne aldersgruppen som bruker.
 • 50 000 bruker kanalen daglig.

Kilde: Ipsos-MMISosialemedierSosialkommunikasjon

 

Sosiale medier

Google +

I Norge er andelen med registrert profiler og bruksfrekvensen relativt stabil.

 • På verdensbasis er det ca. 525 millioner daglige aktive brukere.

Norge:

 • I underkant av 1,3 millioner nordmenn over 18 år har registret Googe+ profil.
 • Noe som utgjør en økning på 89 000 brukere siden 2014.
 • Dette gir en nedgang på 3 prosent fra Ipsos MMI sin forrige måling.
 • Ca. 412 000 av befolkningen over 18 år bruker Google+ ukentlig eller oftere.
 • 56 prosent av antallet profiler er mannlige brukere. Hovedvekten av disse er i aldere 56-44 år.

Kilder: Ipsos-MMISosialemedierSosialkommunikasjon

 

– Gina Long Liabø

6 comments

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *