Sosiale medier

Hvorfor Facebook eksploderte av fransk flagg-filter etter Paris-angrepet

Fredag den 13. November 2015 rystet terrorangrepet rettet mot sivile i Paris, en hel verden. Førstelektor Cecilie Staude ved BI forklarte, den 16. November, til Side 2 at som en respons til dette startet mange Facebook brukere å lage egne symboler for å vise sin støtte til byen hvor terroren fant sted. Hun eksemplifiserer dette som symboler som bilder av Eiffeltårnet og bilder av seg selv i Paris.

Sosiale medier, digital markedsføring

Dagen etter terrorangrepet opplevde jeg, etter en lang dag på jobb at newsfeeden på Facebook var full av venner som hadde lagt til det franske flagg-filteret på profilbildet sitt. Etter å ha sett et tosifret antall av vennene mine bytte til dette filteret gjorde jeg det samme. Dette til tross for at jeg syntes det var rart at ikke noe liknende hadde blitt gjort for ofrene i Beirut eller andre land i eksempelvis Afrika eller Midtøsten. Dagen etter våknet jeg opp til et media full av artikler og meninger, eksempelvis en fra Dagbladet, som omhandlet akkurat dette. Artikler som stilte spørsmål til hvor verden var, spesielt Facebook, da IS to dager før terrorangrepet i Paris, gjennomførte selvmorsbombeaksjoner i Beirut. Her gikk det, ifølge nyhetsselvskapet CNN, 43 menneskeliv og minst 239 ble skadd.

Sosiale medierDette fikk meg til å tenke på hvordan et fenomen som det franske flagg-filteret kunne spre seg så fort og få med seg så mange mennesker, når det to dager tidligere skjedde en liknende hendelse i Libanon. Ikke at det jeg tror at vi mennesker ikke byr oss når det kommer til hendelser med et slikt omfang, men spørsmålet er: hva får oss til å mene at hendelsen i Paris er viktigere enn en annen, som eksempelvis den i Libanon?

 

Jeg vil starte med å si at jeg ikke har en fasit på nøyaktig hvorfor det er slik, men jeg vil dele noen tanker jeg har om det og understøtte det med teorier.

Det første jeg tenkte kunne være årsaken til dette var da Facebook, med sine 1,32 milliarder aktive brukere i 2014 ifølge Metronett i sin statistikk over sosiale medier, gjorde det mulig for sine brukere å legge til det franske flagg-filteret (og ingen andre flagg) på profilbildet sitt. På den måten muliggjorde og dermed startet de denne massive spredningen. Med denne kraften virker derfor Facebook, i tillegg til de andre mediene som avis, radio og tv (som jeg anser i like stor grad fokuserer på hendelsen i Frankrike), som en som legger premissene for hva verden, med hovedfokus på vesten, skal fokusere på.

Den massive spredningen kan forklares gjennom et prinsipp som psykolog og markedsfører professoren Robert Cialdini kaller sosiale bevis.

Prinsippets hovedpoeng er at man avgjør hva som er riktig gjennom å finne ut hva andre mennesker synes er riktig. Man anser en oppførsel som riktig i den grad andre oppfører seg slik.

Hvis vi ser på eksempelet med meg selv begrunner dette min profil oppdatering, selv om jeg egentlig ikke ønsket å vise min støtte til bare ett land. Det som er, er at man gjør det samme som de menneskene man anser som lik seg selv gjør. I tillegg tenker jeg, spesielt i forhold til unge, at man ikke ønsker å skille seg ut ved å ikke endre profilbildet, da man kan få spørsmål som «bryr du deg ikke?». Videre kan et så stort fenomen som dette skape press til å vise at man er engasjert, selv om man kanskje ikke vet så mye om saken. Ut ifra dette prinsippet anser vi altså Franskmennene som mennesker som er lik oss selv, da de er en del av den vestlige verden med lik kultur og mange har gode assosiasjoner rundt og opplevelser av landet. Dette begrunner også hvorfor vi ikke gir like stor oppmerksomhet til ofrene i Beirut, da dette er et mer fremmed land. Mange nordmenn vet kanskje knapt hvor landet ligger. Befolkningen befinner seg i det vi kaller den østlige verden og står i kontrast med den vestlige kulturen.

Et underpunkt er fenomenet allmenn uvitenhet hvor personer ser til andre rundt seg og hva de gjør for å finne ut egen atferd. Det at ingen startet å lage egne symboler for eksempelvis hendelsen i Beirut gjorde at ingen andre gjorde det heller. I tillegg kan dette vinkles over til å forklare hvorfor alle oppdaterte profilbildet sitt på Facebook. Sannsynligheten for at ikke alle visste hele historien om hendelsen i Paris før de byttet profilbildet er der. Satt på spissen så byttet de altså bare på grunn av at alle vennene gjorde det (før de eventuelt sjekket nyhetene). Vi lever altså på prinsippet om at hvis alle andre gjør det gjør jeg det og.

Prinsippet om sosiale bevis henger sammen med et annet prinsipp som handler om autoriteter. Ifølge Robert Cialdini bygger autoritetsprinsippet på at

vi mennesker er avhengig av veiledning og ekspertise til de med større kunnskap og ekspertise enn oss når vi vurderer hvordan vi skal handle.

Ved at autoritære personer med høy yrkestitler, som eksempelvis statsminister Erna Solberg og andre, går offentlig frem og viser sin støtte og omsorg til spesielt Frankrike øker det sannsynligheten til våre handlinger. Vi ser altså at autoriteter også kan være en opinionsleder.

 

Som en avslutting vil jeg si at  det er en rekke faktorer som ligger til grunn til hvorfor akkurat det Franske flagg-filteret har blitt så stort som det har blitt, men at det ikke er tvil om at de psykologiske faktorene spiller en stor rolle. Jeg vil også si at det er FLOTT at vi samler oss, skaper et fellesskap, og viser samhold rundt slike situasjoner som oppleves som vanskelige!

 

Kilder:

Cialdini, Rober B. 2011. Påvirkning teori og praksis. Oslo: Abstrakt forlag AS

Dagbladet: http://www.dagbladet.no/2015/11/15/nyheter/utenriks/terror/paris/beirut/41966189/

Metronett: https://metronet.no/statistikk-sosiale-medier-2014/

Staude Cecilie : http://www.side2.no/aktuelt/fransk-flagg-pa-facebook-profilen—det-blir-feil-a-kritisere-og-latterliggjre-folk-for-symbolbruken/3423160201.html

 

-Gina Long Liabø

3 comments

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *