Drømmejobben- å jobbe med noe du brenner for

I gårsdagens forelesning (17.februar) ga foreleseren Karl Philip Lund oss oppgaven om å skrive et blogginnlegg hvor vi skal beskrive drømmejobben. Men hva er egentlig drømmejobben? For mange er dette det samme som å si, hva er det du vil bli når du blir stor? Valget om dette starter allerede når du er 15 år og skal velge mellom ulike utdanningsretninger for videregående skole. Valgene du gjør er ikke av de mest avgjørende for livet, da man på eksempelvis yrkesfaglige linjer kan få generell studiekompetanse hvis man velger påbygg. I det du nærmer deg siste halvår på videregående skole med tentamener, prøveeksamen og for ikke å nevne russetidplanleggingen, som for mange er det viktigste i denne perioden, er det igjen på tide å ta et nytt valg. Et viktigere valg. Du er nå i den fasen i livet hvor du skal rett ut i jobb eller velge en enda mer yrkesrettet utdanning. I denne fasen av livet har de fleste liten eller minimalt med jobberfaring noe som gjør at det å velge hva du skal bli når du blir stor, nei vent du er stor nå, er enda viktigere. Du skal ifølge offentligheten vite hva du vil bli nå. Mange velger å ta eksempelvis årsstudium, bachelor eller master i noe de synes er interessant for så å gå ut i jobben denne utdanningen tilbyr, ta mange ulike høyere utdanninger eller bare går rett ut i jobb. Men å få en jobb du bare er interessert i er vel ikke det samme som å få drømmejobben? Jeg som sikkert veldig mange andre har hørt er denne kommentaren: «det viktigste er bare å skaffe seg erfaring enten det er gjennom jobb eller ulike frivillige verv. Etter hvert vil drømmejobben dukke opp».  Warren Buffet sammenlikner dette med å jobbe bare å forbedre CV’en er som å spare på samleie til du blir gammel. Så hvorfor gå denne veien som kan ta mange år når det ikke er sikkert at denne drømmejobben en gang kommer til å dukker opp?

 

DrømmejobbenI en undersøkelse gjort av Deloitte’s Shift Indx survey viser det seg at hele 80% er misfornøyd jobben sin, noe som er negativt for alle parter, da det vil kunne påvirke effektiviteten og kvaliteten på arbeidet. Så hvorfor er ikke målet for alle arbeidstakere og kartlegge hva som er drømmejobben på et tidlig stadium og for alle arbeidsgivere å tilby «drømmejobben» slik at bare de mest motiverte personene blir ansatt? Som arbeidsgiver kan du lese om hvordan din bedrift kan bli en mer attraktiv arbeidsplass HER.

For at du ikke skal ende opp blant de 80 % som er misfornøyde arbeidstakere er det derfor viktig at du definerer drømmejobben. Det er selvfølgelig ingen selvfølge at alle og enhver skal vite hva drømmejobben deres er, tvert imot. For det har seg slik at ifølge Absentia bytter mer enn hver fjerde arbeidstager jobb og ifølge karrierelink bytter nordmenn jobb mer enn 10 ganger i løpet av livet. For å unngå dette i størst mulig grad, gå inn i deg selv og start med å skrive ned hva du liker å gjøre og hva som motiverer deg. Skriv også ned hva det er som gjør at du sitter timevis med en ting fordi du glemmer tiden, da det du gjør er så utrolig gøy. Tenk i tillegg på hva som er viktig for deg og hvilke type mennesker du ønsker å jobbe med. Ifølge Scott Dinsmore er det viktig at du omgås mennesker som inspirerer deg, slik at du kan inspirere andre mennesker. På min medstudent Even Ødegård sin blogg kan du lese om hvordan du kan finne drømmejobben.

Still deg selv det samme spørsmålet Scott Dinsmore stilte en rekke personer: «hvorfor gjør du det du gjør?». Ved å stille dette spørsmålet førte det til at 80 % av de han stilte dette spørsmålet til sluttet jobben innen 2 måneder, da de ikke hadde noe bedre svar enn at de gjør det fordi noen sa at de skulle gjøre det. Skriv ned hva det er med mennesker som inspirerer deg og hva som er viktig for deg slik at du kan identifisere det. På den måten kan du lettere finne ut hva som er drømmejobben din og ikke ende opp med en jobb hvor du gjør ting fordi alle andre sier du skal gjøre det.

Du trenger ikke en plan i livet, men et kompass

I en forelesning mandag 15. februar 2016 fortalte gjesteforeleser Carl Strømer at det viktige i livet er ikke å ha en detaljert plan over hva du skal gjøre i livet, men å ha et kompass som viser den retningen du skal i. Drømmejobben er personavhengig og periodisk avhengig, da noe du tror kan være drømmejobben nå kan være noe annet om 10 år siden samfunnet er i stadig utvikling og ting skjer underveis i ditt personlige liv. Tillat deg derfor å være deg selv og la deg selv bli lidenskapelig opptatt av noe. På den måten vet du at det du kommer til å jobbe med er noe du virkelig liker å jobbe med. Push deg selv og gå ut av komfort sonen din, for det er bare du som setter begrensninger på deg selv. Dinsmore sier i en Ted Talk at den beste måten å gjøre dette på er gjennom å omringe seg selv med personer som er lidenskapelig opptatt av noe. Dette fordi man ikke er bedre en gjennomsnittet av de 5 personene du er mest med. Derfor betyr miljøet du befinner deg i utrolig mye for om du lykkes.

Push deg selv og gå ut av komfort sonen din, for det er bare du som setter begrensninger på deg selv.

Drømmejobben min

Jeg som så mange andre før meg har opp gjennom livet endret mening om hva jeg anser som drømmejobben. I barnehagen var det popstjerne. I barneskolen var det konditor. Jeg elsket å pynte kaker! Hele ungdomsskolen og så å si hele videregående var den store drømmen å bli psykolog. Tanken om å hjelpe mennesker i perioder de trengte det mest og vite at du har deltatt i gjøre ting lettere for medmennesker var og er fremdeles noe som gir meg mye motivasjon og driv. I det jeg var nesten ferdig på videregående stod jeg ovenfor valget mellom å ta et friår, hvor jeg kunne reise, møte nye mennesker og oppleve nye kulturer eller studere. Jeg valgte det siste og stortrives med valget mitt.

I en alder av 20 år er det vanskelig å si konkret hva drømmejobben er, men jeg vet hva jeg blir motivert av, hva jeg er flink, på og hva som gjør at jeg sitter timesvis med ting fordi jeg synes det er så gøy at jeg glemmer tiden. Jeg er også klar over egne svakheter, som jeg liker å se på som mulige styrker.

Å bli hørt

Av person tar jeg fort eierskap i det jeg jobber med og kommer av den grunn med ulike ideer og forslag til eksempelvis bedringer eller måter å gjøre ting på. For meg er følelsen av å bli hørt noe av det viktigste på en arbeidsplass, skole eller uansett hvor du er. Jeg ønsker derfor å jobbe i en bedrift hvor det er en kultur for å bli hørt. Hvorfor følge en måte å gjøre ting på når flere hjerner tenker bedre en ett?

Utfordring

Jeg elsker å bli utfordret og å utfordre meg selv. Som en person med et sterkt konkurranseinstinkt er det med på å få meg til å prestere best mulig. Det pusher meg til å tenke nytt og å bli bedre på det jeg driver med, i tillegg til at det er en stor motivasjonsfaktor. Jeg ser på det å tenke nytt og å gå nye veier som essensielt for å lykkes. Gjør du det alle andre gjør så blir du ikke bedre enn de beste gjennomsnittlige personene eller bedriftene.

Variasjon

For at min motivasjon og arbeidsinnsats skal holdes på et høyt nivå er det viktig at jeg får variasjon i hverdagen. Jeg anser det viktig at arbeidsgiveren ikke ser på arbeidsplassen som bare et kontor, men som et sted arbeidsgiverne trives i og gleder seg til å komme til hver dag. For meg er variasjon så mangt. Det kan være variasjon i omgivelser på jobbstedet, i forhold til hvem du jobber sammen med, aktiviteter eller festligheter og så mye mer. Men den viktigste variasjonen jeg trenger er variasjon i arbeidsoppgavene mine. Det gjør at jeg må være våken. Med våken mener jeg det å alltid måtte følge med på hva som skjer og ikke gå inn i vaner.

Anerkjennelse

For meg er det å bli sett og anerkjent når du har gjort noe bra en viktig motivasjonsfaktor. Det nesten ikke noe som er mer demotiverende enn når du har jobbet lenge og hardt for å nå et mål også er det ingen som ser det du har gjort. Jeg mener også det er viktig at man får konstruktiv tilbakemelding også når man har gjort noe dårlig eller feil. Det er svært viktig hvis man vil ha framgang i bedriften, for hvis ikke vil personen som gjør feilene leve livet i tro om at det han eller hun gjør er bra. I tillegg synes jeg at det er lite som gir like stor læringsutbytte og sjansen for å gjøre samme feil vil synke betraktelig.

Frihet

Vi er alle forskjellige, det gjelder også i måten vi jobber på. Det er derfor viktig at man får frihet til å løse den gitte arbeidsoppgaven på sin egen måte og ikke den måten din overordnede ønsker. Det kan resultere i dårligere resultater og minsket motivasjon. I tillegg varierer når vi jobber best og mest effektivt fra person til person og fra dag til dag. Noen er A mennesker mens andre er B mennesker. Så lenge du har ansatte som elsker det de jobber med hvorfor ikke gi dem friheten til å jobbe med det når de selv mener de jobber best?

Kultur

Jeg ønsker å jobbe i en bedrift der det er kultur for samarbeid og deling. En kultur hvor de ansatte ikke er redde for å være seg selv og hvor man blir godtatt for den man er. I min drømmejobb ser jeg for meg en gjeng med ansatte som er like lidenskapelig opptatt av det de jobber med som jeg er. Jeg vil omringes av mennesker som er positive og som bidrar til min utvikling og læring slik at jeg kan gjøre det samme. Det skal være rom for å tenke nyskapende, men også kritisk tenkning. Man må kunne ha store diskusjoner uten at de andre tar seg personlig nær av det, da det ikke er personen man diskuterer men saken og synspunktet. Det gir meg læring av å høre og diskutere ulike temaer med andre personer med ulikt synspunkt. Sist men ikke minst er det viktig at bedriften ikke tvinger med til å gjøre noe som går i mot mine verdier. Rettferdighet, ærlighet, åpenhet, ydmykhet og glede andre. Det er viktig at jeg kan stå for det jeg gjør.

 

Dette er kanskje en litt vag beskrivelse av min drømmejobb, men dette er mitt kompass viser min retning. Disse punktene er kjernestrukturen og inneholder noe av det viktigste for meg og som min fremtidige arbeidsplass må gi rom for hvis jeg skal kunne kalle det drømmejobben.

 

Denne sangen synes jeg beskriver min situasjon på vei til drømmejobben.

– Gina Long Liabø

One comment

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *